37. Chủ tịch HĐQT điều hành HĐQT?

Hữu Nguyên

Nguồn: TBKTSG Online, 6/8/2015

(TBKTSG Online) – Nếu bảo chủ tịch hội đồng quản trị “điều hành” hội đồng quản trị là sai hoàn toàn và cách hiểu này từng gây nhiều hệ lụy cho các doanh nghiệp.

Khi nói về vai trò của chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) trong công ty cổ phần, nhiều người cho rằng vị này có quyền lực tối cao trong công ty, có quyền quyết định tất cả mọi việc, từ việc xác định tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược công ty, chiến lược kinh doanh… đến việc điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty.

Số khác (am hiểu hơn) thì cho rằng việc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty là việc của tổng giám đốc / giám đốc điều hành; còn chủ tịch hội đồng quản trị chỉ có quyền điều hành hội đồng quản trị (!?).

Đây là ngộ nhận rất phổ biến mà nhiều người, kể cả giới truyền thông, và cả những thành viên hội đồng quản trị thiếu am hiểu luật pháp, cũng thường hay mắc phải. Tổng giám đốc (hay giám đốc) điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh hang ngày của công ty là đúng rồi, nhưng bảo chủ tịch hội đồng quản trị “điều hành” hội đồng quản trị là sai hoàn toàn; và cách hiểu này từng gây nhiều hệ lụy cho các doanh nghiệp.

Cần hiểu rằng trong HĐQT, mỗi thành viên đều có quyền biểu quyết ngang nhau và hoàn toàn bình đẳng với nhau nên không có chuyện ai điều hành ai, cho dù người đó có là cổ đông lớn nhất, cổ đông sở hữu cổ phần chi phối, hay chủ tịch hội đồng quản trị.

Chủ tịch HĐQT chỉ có quyền (và nghĩa vụ) chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp HĐQT; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp HĐQT, và tham gia ý kiến như mọi thành viên khác trong HĐQT. Khi biểu quyết, chủ tịch HĐQT cũng chỉ có một phiếu biểu quyết duy nhất như mỗi thành viên HĐQT khác (chứ không phải nhiều hơn). Chỉ khi nào hai bên có số phiếu biểu quyết bằng nhau mà trái ý nhau thì bên nào có phiếu của chủ tịch HĐQT sẽ thắng.

Rất tiếc nhiều công ty cổ phần, nhất là những công ty có yếu tố gia đình, chủ tịch HĐQT (thường là người có cổ phần cao nhất) được tôn sùng quá mức khiến cho những thành viên HĐQT khác trở thành “bù nhìn”, chỉ biết “gật” và khen mà không dám góp ý hay phản biện gì.  Điều này gây nhiều hệ lụy cho công ty khi chủ tịch HĐQT, vì nhiều lý do khác nhau, đưa ra những quyết định sai lầm nhưng không ai, kể cả các thành viên HĐQT khác, dám lên tiếng ngăn cản hay phản đối.

Cũng cần nói thêm, ở không ít công ty hiện nay, chủ tịch HĐQT có thể là người “ngoại đạo” hoàn toàn vì không tham gia chức vụ điều hành nào, cũng không sở hữu một cổ phiếu nào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s