35. Cần hiểu đúng và viết đúng thuật ngữ

Nguyễn Hữu Long

Nguồn: TBKTSG Online, 10/5/2015

(TBKTSG) – Hiện nay, rất nhiều tờ báo, trang mạng chính thống thường xuyên hiểu sai và viết sai thuật ngữ trong Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan, gây ngộ nhận cho cả độc giả lẫn các cơ quan quản lý nhà nước về doanh nghiệp.

Nhiều tờ báo đưa tin công ty A, công ty B vừa tổ chức “đại hội cổ đông”, hoặc ghi “tại đại hội cổ đông công ty X, đã công bố kế hoạch…”. Thực tế, không có cái gọi là “đại hội cổ đông” như nhiều tờ báo thường ghi; cũng không có cái gọi là “chương trình đại hội đồng cổ đông” như nhiều báo khác trích dẫn.

Theo thuật ngữ chính thức trong Luật Doanh nghiệp, “Đại hội đồng cổ đông” là một tổ chức, là cơ quan quyền lực cao nhất của cổ đông (tương tự như Đại hội đồng Liên hiệp quốc), chứ không phải là một “đại hội” (tức ngày hội lớn hay cuộc họp lớn). Vì vậy, nếu chính xác, phải viết: “tổ chức họp đại hội đồng cổ đông” chứ không phải “tổ chức đại hội cổ đông” và “chương trình họp đại hội đồng cổ đông” chứ không phải “chương trình đại hội đồng cổ đông”. Cũng theo Luật Doanh nghiệp, cổ đông chỉ có đi dự họp chứ không có đi dự “đại hội” bao giờ!

Mặt khác, đại hội đồng cổ đông của một công ty cũng có thể không cần tổ chức “đại hội” hay bất kỳ cuộc họp nào mà vẫn có thể quyết định được những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp thông qua việc lấy ý kiến và biểu quyết bằng văn bản.

Không chỉ báo chí mà nhiều lãnh đạo công ty, thành viên hội đồng quản trị, cổ đông… cũng nhầm lẫn đại hội đồng cổ đông là một đại hội nên đi dự họp như đi… dự hội. Sự nhầm lẫn này tuy không gây… chết người hay nguy hiểm gì, nhưng thiết nghĩ, đã là kênh truyền thông chính thống (đóng vai trò dẫn dắt dư luận) thì phải hiểu đúng và viết đúng thuật ngữ trong luật.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s