56. Các học thuyết về mục đích của công ty và việc áp dụng chúng trong Luật Doanh nghiệp ở Việt Nam

TS. Lê Thái Phong, Trường Đại học Ngoại thương & TS. Vũ Văn Ngọc, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Nguồn: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Dẫn nhập Mục đích tồn tại của công ty là gì là một trong các câu hỏi mà các học giả, nhà làm luật, thẩm phán, luật sư,…

52. Giấc mơ của nửa triệu DN và một đạo luật chung: Luật DN 2005 từ một góc nhìn so sánh với luật công ty của CHND Trung Hoa

PGS.TS. PHẠM DUY NGHĨA – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguồn: TẠP CHÍ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NĂM 2006 Cùng với Luật đầu tư, một đạo luật chung cho doanh nghiệp không phân biệt quốc hữu, tư hữu hay tư bản nước ngoài sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2006. Liệu Luật…