95. Hoàn thiện chế định pháp luật về công ty hợp danh trong Luật doanh nghiệp 2014

TS. NGUYỄN VĨNH HƯNG – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 1. Dẫn nhập Thực tiễn kinh doanh một số năm gần đây cho thấy, trong số các loại hình công ty hiện nay của Việt Nam thì công ty hợp danh (general partnership), đang là loại hình công ty chiếm số lượng …

Continue reading 95. Hoàn thiện chế định pháp luật về công ty hợp danh trong Luật doanh nghiệp 2014

Advertisements

94. Sứ mệnh lịch sử của Luật Đầu tư

Luật sư Nguyễn Hưng Quang Nguồn: TBKTSG Online, 01/2/2017 (TBKTSG) - Vụ việc thâu tóm Sabeco của nhà đầu tư Thái Lan cho thấy phương thức đầu tư của các tập đoàn nước ngoài đã có nhiều thay đổi so với những năm cuối của thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Phương thức …

Continue reading 94. Sứ mệnh lịch sử của Luật Đầu tư

93. Sửa Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: còn lắm ngổn ngang

Nguyễn Thị Nga - Nguyễn Thị Minh Thư Nguồn: TBKTSG ONline, 01/2/2018 (TBKTSG) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại tính chuyện sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, dù cả hai luật này mới được sửa năm 2014. Dự thảo luật này vừa được công bố để lấy ý kiến đã …

Continue reading 93. Sửa Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: còn lắm ngổn ngang

91. Trách nhiệm hình sự pháp nhân tại Mỹ

corporate criminal responsibilityBài dưới đây là Chuyên đề 4 trong Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với tổ chức ủa Viện Khoa học Pháp lý thuộc Bộ tư pháp do TS Cao Thị Oanh làm chủ nhiệm đề tài, …

Continue reading 91. Trách nhiệm hình sự pháp nhân tại Mỹ

90. Trách nhiệm hình sự của tổ chức trong luật hình sự mốt số nước

Bài dưới đây là Chương 2 trong Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với tổ chức ủa Viện Khoa học Pháp lý thuộc Bộ tư pháp do TS Cao Thị Oanh làm chủ nhiệm đề tài, xuất bản năm …

Continue reading 90. Trách nhiệm hình sự của tổ chức trong luật hình sự mốt số nước

89. Những vấn đề lý luận về trách nhiệm hình sự của tổ chức

Bài dưới đây là Chương 1 trong Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu so sánh cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng trách nhiệm hình sự đối với tổ chức ủa Viện Khoa học Pháp lý thuộc Bộ tư pháp do TS Cao Thị Oanh làm chủ nhiệm đề tài, xuất bản năm …

Continue reading 89. Những vấn đề lý luận về trách nhiệm hình sự của tổ chức