82. Corporate Criminal Liability – The Move Towards Recognising Genuine Corporate Fault

Meaghan Wilkinson[*] Citation: "Corporate criminal liability. The move towards recognising genuine corporate fault" [2003] CanterLawRw 5; (2003) 9 Canterbury Law Review 142 I. Introduction The concept of corporate criminal liability has been problematic since its inception and the subjection of companies[1] to the criminal law eternally difficult. Questions as to how the law should respond …

Continue reading 82. Corporate Criminal Liability – The Move Towards Recognising Genuine Corporate Fault

Advertisements

81. Hoàn thiện pháp luật về thành viên độc lập hội đồng quản trị trong công ty đại chúng

ThS. Lê Trọng Dũng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Nguồn: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật Online, 21/1/2017 Tóm tắt: Bài viết này thể hiện góc nhìn về thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong công ty đại chúng, phân tích từ khái niệm, vai trò của thành viên độc lập Hội đồng …

Continue reading 81. Hoàn thiện pháp luật về thành viên độc lập hội đồng quản trị trong công ty đại chúng

80. Bảo vệ quyền của cổ đông công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

ThS. Phan Hoàng Ngọc, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên Nguồn: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Online, 30/10/2016  Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, bắt đầu từ Luật Công ty năm 1990, cho đến Luật Doanh nghiệp năm 1999, Luật Doanh nghiệp năm 2005 và hiện nay là Luật Doanh …

Continue reading 80. Bảo vệ quyền của cổ đông công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

79. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thanh, Khoa Luật -  Đại học Vinh Nguồn: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Online, 29/8/2016 Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 gồm 10 chương 213 điều. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đó là quy định về …

Continue reading 79. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

78. Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam

Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam Lê Nhật Bảo, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Nguồn: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Online, 22/2/2017 Tóm tắt: Doanh nghiệp xã hội là một thuật ngữ pháp lý mới xuất hiện ở Việt Nam và trong thời gian gần đây thì doanh nghiệp …

Continue reading 78. Doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam

77. Attributing Responsibility to Corporate Entities: A Doctrinal Approach

by Ross Grantham (*) - Associate Professor, The University of Auckland Source: COMPANY AND SECURITIES LAW JOURNAL – Volume 19, May 2001, pp.168-180 * I am extremely grateful to Professor Charles Rickett, Professor of Commercial Law, The University of Auckland, and Paul Myburgh, The University of Auckland, for their assistance in the preparation of this paper. …

Continue reading 77. Attributing Responsibility to Corporate Entities: A Doctrinal Approach

76. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ cổ đông trong sáp nhập công ty cổ phần

Nguyễn Thị Lan Hương, TS. Bộ môn Luật Kinh doanh, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp Tóm tắt: Sáp nhập công ty cổ phần (CTCP) vào một CTCP khác sẽ chấm dứt sự tồn tại của CTCP bị sáp nhập. Toàn bộ tài sản, quyền, …

Continue reading 76. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ cổ đông trong sáp nhập công ty cổ phần